GRUPA G7 je blizu istorijskog dogovora kojim bi se drastično preoblikovala pravila u međunarodnom oporezivanju, korišćenjem globalne minimalne stope poreza na dobit kako bi se sprečila zloupotreba sistema.

Komentari (1)