HRVATSKA policija je od svih policija u regionu najbrutalnija prema izbeglicama i migrantima. Situacija se nije popravila ni posle presude Evropskog suda za ljudska prava u tužbi protiv Hrvatske, od pre dve nedelje, i bez obzira na izveštaje Saveta Evrope, u kojima su dokumentovana mučenja.

Komentari (0)