ZAVOD za proučavanje kulturnog razvitka posmatra kulturu i njeno delovanje kao sudbonosno pitanje, i na tom putu traga za najvažnijim i najznačajnijim čvorištima kulture i svega onoga što srpska kultura predstavlja, čemu teži, kuda ide i kako posmatra prošlost, sadašnjost i budućnost, sa ciljem da to posmatranje uvek bude u duhu modernosti, savremenosti i inovativnosti.

Komentari (0)