POSTOJI dublji, i ne lako uhvatljiv, istorijski smisao političkih procesa koji su vođeni u Bosni i Hercegovini od 1914. do 1918. U tom pogledu treba jasno praviti razliku između sarajevskog procesa protiv 25 optuženih za učešće u atentatu na habzburškog prestolonasljednika, koji je vođen od 12. do 23. oktobra 1914, i onih brojnih suđenja koja su uslijedila docnije.

Komentari (0)