KAO kolegijalno telo, Odbor za odbranu slobode misli i izražavanja je isključivo pretresao goruća pitanja i donosio odluke na svojim sednicama, koje su se održavale u potkrovlju Srpske akademije nauka i umetnosti, u ateljeu tada našeg najpoznatijeg slikara Miće Popovića.

Komentari (0)