CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BAR: U blagom porastu broj maloletnika asocijalnog ponašanja

B. Dabić

05. 02. 2021. u 12:28

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БАР:  У благом порасту број малолетника асоцијалног понашања

Foto A. Mišić-Atanacković

U BLAGOM porastu broj maloletnika asocijalnog ponašanja u 2020. u odnosu na predhodnu godinu, podaci su iz evidencije koja se vodi u Centru za socijalni rad Bar za decu i omladinu sa poremećajima u ponašanju.

Direktor  Centra za socijalni rad Bar Slobodan Đonović kaže da je 90 maloletnika počinilo je  ukupno 144 krivična, ili prekršajna dela. Tokom  2019. godine,  evidentirana su  82 maloletnika s delinkventim ponašanjem.

Đonović kaže da je redovno sprovođena vaspitna mera pojačanog nadzora od strane organa starateljstva za 10  maloletnika, od kojih je jedan u toku godine završio obavezu.

– U 2020. godini evidentirano je 90 maloletnika delinkventnog ponašanja. Od tog broja u recidivu je 21 maloletnik, od kojih su njih 13 višestruki povratnici – više puta su počinili isto,  ili slično delo. Tako da je sada 90 maloletnika počinilo ukupno 144 krivična ili prekršajna dela, za koja su u svakom predmetu dostavljani izveštaji nadležnom sudu ili tužilaštvu, ili je bilo asocijalnog ponašanja, što znači da je broj dela u odnosu na prošlu godinu ostao skoro isti (prošle godine 145 dela), iako je broj maloletnih delinkvenata ove godine malo veći, naveo  je Đonović.

Po polnoj strukturi, od 90 evidentiranih maloljetnih lica, deset su devojčice, a ostalih 80 su dečaci.

Đonović naglašava da što se tiče dece mlađe od 14 godina koja su krivično neodgovorna, u protekloj godini je evidentirano četvoro dece asocijalnog ponašanja.

– U strukturi počinjenih dela, 78 su prekršaji iz ZOOBS-a na putevima, 17 prekršaji iz Zakona o JRM, zatim tri prekršaja u porodičnoj zajednici, tri krivična dela krađe, devet krivičnih dela teške krađe, jedan prekršaj iz Zakona o zaštiti od zloupotrebe opojnih droga, 14 krivičnih dela nepostupanje po zdravstvenim propisima u širenju opasne zarazne bolesti, dva krivčna dela laka telesna povreda, šest krivičnih dela oduzimanje vozila, jedno krivično delo falsifikovanje isprave i deset dela asocijalno ponašanje,  kaže Đonović.

Đonović navodi da je u Centru za decu i mlade „LJubović” u Podgorici smeštena je jedna maloletnica.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)