KASU NAPUNILI PRIHODI OD POREZA NA NEPOKRETNOSTI: Budžet hercegnovske opštine rebalansom uvećan za devet odsto

V.V.

23. 09. 2021. u 01:10

SA 22 glasa za usvojen je na današnjoj sednici hercegnovske SO rebalans budžeta koji će biti uvećan sa 15,98 na 17,34 miliona evra, odnosno za devet odsto. To je uglavnom rezultat povećanja planiranih prihoda od poreza na nepokretnosti i naknade za komunalno opremanje.

КАСУ НАПУНИЛИ ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА НА НЕПОКРЕТНОСТИ: Буџет херцегновске општине ребалансом увећан за девет одсто

Foto: SO Herceg Novi

Prihod od poreza na nepokretnost uvećan je za 6 odsto, jer su otvorene granice i značajan broj nerezidenata izmirio je svoje poreske obaveze. Oni koji to nisu uradili prošle godine sada su uplatili i dugovanja i ovogodišnji porez, pa će do kraja godine taj iznos premašiti šest miliona evra, a on je najznačajniji prihod u budžetu. Planirano je značajno povećanje prihoda po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u iznosu od 900 hiljada evra, odnosno 50 odsto od predviđenih budžetom za 2021. godinu, pa je sada očekivani prihod po tom osnovu 2,7 miliona evra.

Smanjenje prihoda zabeleženo je kod poreza na promet nepokretnosti i poreza na dohodak fizičkih lica, a uzrok tome je neplaćanje poreza i doprinosa velikog broja privrednih subjekata, što je opet povezano sa globalnom ekonomskom krizom izazvanom pandemijom virusa kovid 19. Većina ostalih prihoda ostala je na nivou planiranih budžetom za 2021. godinu. Planirani kapitalni budžet, ovom Odlukom, iznosi 3, 5 miliona evra, odnosno 20 odsto ukupno planiranog budžeta, a najznačajnija su ulaganja u rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne i kanalizacione infrastrukture.

U planu rashoda znatno su uvećani izdaci za povrat kredita, jer su u toku 2021. godine reprogramirana dva postojeća kredita, pa je to prividno povećalo kako prihodnu, tako i rashodnu stranu.

Usvojen je amandman Jovana Subotića iz Novske liste da se dodatnih 10 hiljada izdvoji za  „dotacije javnim preduzećima" u svrhu subvencije dva meseca zakupa zakupcima tezgi i prodajnih prostora na gradskim pijacama. Subotić je predložio i da se 15 hiljada evra opredeli za žensko preduzetništvo, ali je donesena odluka da se sredstva za tu namenu uvećaju naredne godine u iznosu od 30 hiljada, jer ove godine  poziv za žensko preduzetništvo nije upućen.

Primedbe su na završni račun Opštine Herceg Novi za 2020. godinu stigle od odbornika DPS-a. Ukupni primici iznosili su 14,27 miliona evra, a izdaci su bili za oko 200 hiljada manji. Branko Crnogorčević je prokomentarisao da je opština morala da smanji zarade za 10 odsto, a ni isplate za prevoz nisu bile u skladu sa zakonom. NJegov partijski kolega Vladimir Kosić pitao je gde je utrošeno 2,7 miliona kojima je opština kreditno zadužena, a Milan Zarić iz Prave CG konstatovao je da su informacije o računu odbornicima kasno predate.

Predsednik Katić je podsetio da je 2020. bila pandemijska godina, zbog čega su pojedina umanjenja morala biti usvojena. Negirao je povećanja zarada, i dodao da su i u predlogu budžeta za ovu godinu izglasana ista. Objasnio je i da se zarade ne povećavaju, i da funkcioneri u hercegnovskoj Opštini imaju najmanje zarade u odnosu na ostale u Crnoj Gori.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)