AKTIVISTI Ekološkog pokreta Srbobrana (EPOS), koji su zaustavili onečišćenje reke Krivaje, tuženi su zbog ometanja poseda farme, odakle je, prema inspekcijskim nalazima, dolazilo zagađenje. Tužbu je protiv EPOS podnela farma za uzgoj svinja "Ekstra farm" iz Srbobrana.

Pokrajinske inspekcije za vodoprivredu i zaštitu životne sredine su početkom godine utvrdile da je Krivaja zagađena svinjskim stajnjakom (osokom) iz lagune "Ekstra farma", pa su bagerom zatrpana mesta proboja. I republička poljoprivredna inspekcija je zabranila da se osoka ispušta u lagunu pored Krivaje, jer je "Ekstra farm" kao taložno polje koristio parcelu u vlasništvu "Agroprometa". Posle toga su 24. februara ekolozi i radnici "Agroprometa" buldožerom pregradili ispuste osoke u lagunu. Narednog meseca je protiv ekologa podneta tužba.

- Tuženi su samovoljno odlučili da uzmu stvar u svoje ruke, da se navodno zagađenje reke Krivaje prekine, i angažovali buldožer za obavljanje zemljanih radova na privatnoj svojini koji je uništio usev deteline na 805 kvadratnih metara - navedeno je u tužbi koju je potpisala direktorka "Ekstra farma" Maja Jovičić.

Dragan Kurjački, predsednik EPOS, napominje da bi vlasnik farme trebalo da zna kad je detelina u zelenoj fazi, kad raste i kad se kosi, a u februaru svakako ne.


KRIVAJA NIJE SEPTIČKA JAMA

- Preduzeće "Agropromet" je životno zainteresovano za čistu Krivaju, čijom vodom zaliva povrće, koje je fitosanitarna inspekcija zbog zagađenja iz reke vraćala s tržišta. Krivaja nije septička jama da neko u nju pušta osoku i ide na egzotična letovanja, a ne brine hoće li "mali ljudi" imati gde da se okupaju i pecaju ili odakle da zalivaju svoje bašte - kaže Kurjački.