Opština Berane, prva u Crnoj Gori, donela je set mera povodom teške situacije koju je pandemija korona virusa donela građanima i privredi. Predlog mera o kome će se izjasniti odbornici SO Berane, predviđa se da Opština Berane subvencioniše DOO „Vodovod i kanalizacija“ potrošnju vode i upotrebu kanalizacije, za sva fizička i pravna lica koja zbog trenutne epidemiološke situacije ne obavljaju privrednu delatnost, na period od 90 dana u iznosu od 50 odsto, kao i DOO „Komunalno“ za sve usluge, za sva fizička lica, privredna društva i privrednike koja zbog trenutne epidemiološke situacije ne obavljaju privrednu delatnost, na isti period i u istom procentu, kao i naknade za zelenu i mlečnu pijacu (za registrovane poljoprivredne proizvođače).
    
Ugostitelji bi bili oslobođeno lokalnih komunalnih taksi za korišćenje javnih površina (letnjih bašti) za ovu godinu, a predviđene su i slične mere za frizere, kozmetičare, poreza na nepokretnosti poljoprivredni proizvođači, fizička i pravna lica koja zbog pandemije ne rade, taksisti.
    
Predviđeno je i obustavljanje prinudne naplate za sva fizička i pravna lica obuhvaćenih merama Vlade Crne Gore, na period od 90 dana, a sredstva budžetske rezerve biće usmerena na sanaciju socijalne situacije i ekonomske sanacije najugroženijih privrednih delatnosti  pogođenih novonastalom situacijom;
    
Sve gore navedene mere važe za sva fizička lica, dok pravna lica su u obavezi da upute zahtjev za oslobađanje ili odlaganje koje je potrebno dostaviti putem pošte ili na imejl adresu nadležnog organa.