MATURANTI Gimnazije "Stevan Puzić" u Rumi na originalan način su pokušali da odlože proveru znanja iz filozofije - napisali su pesmu za profesorku! U deset strofa su pobrojali razloge zbog kojih nisu stigli da nauče gradivo, ali i filozofe čije su teorije bile na redu za odgovaranje. U rime su ubacili Marksa, Makijavelija, Bekona, Loka, Hobsa i Didroa.

Na kraju pesme, oni se i lično obraćaju nastavnici Sofiji Manojlović:

"Vaše učenje nas uvek opija

ne znači džabe mudrost - Sofija.

Zato Sofija, budite dama

I poštedite nas ovog srama."

Profesorka za "Novosti" kaže da je gest njenih đaka veoma iznenadio, jer tako nešto nije ni očekivala ni doživela za više od deceniju koliko radi u prosveti.

- Ušla sam na čas i jedna učenica me je zamolila da joj dozvolim da pročita neki dopis vezan za Školski parlament, ali je umesto toga počela da recituje stihove - priča profesorka Sofija. - Kada je završila svi su aplaudirali, a onda se umirili. Pogledi su bili uprti u mene. Čekali su da čuju šta ću da kažem. Rekla sam im da je pesma lepa, ali da mi je žao i da će ipak morati da odgovaraju. Nastao je muk. Nisu mogli da veruju da neću popustiti. Onda sam se samo nasmejala i rekla im da se pripreme za sledeći čas. Stvarno su se potrudili i smatrala sam da to treba da uvažim.

Iako smo neretko spremni da kritikujemo i da tvrdimo da su generacije sve gore i da su deca nezainteresovana za svet oko sebe, profesorka tvrdi da to nije tačno i da ima mnogo razloga za optimizam.

- Suština mog poziva kao profesora filozofije je da sa đacima ostvari dijalog. Drago mi je što među tim devojkama i mladićima ima mnogo onih koji imaju jasno izraženo kritičko mišljenje i stavove iza kojih stoje i koje su spremni argumentovano da brane - priča Profesorka Sofija. - Kada vidim taj duh koji ne može da "slomi" ni krut obrazovni sistem ponosna sam, jer to je upravo ono čemu filozofija teži.

Već za sledeći čas, maturanti su se pripremili za odgovaranje. A sudeći po pesmi, bili su spremni i na prethodnom času. Jer, nekom ko ume da napiše ovakvu pesmu filozofija ne može biti ni teška ni nepoznata.


PESMA

"Napolju je sivo

U duši nam je tama

Jedna dobra vest

Treba sada nama.

Znanje nam je tabula raza

Nemojte da dozvolite

Da nas danas stigne kazna.

Da učimo mi smo pokušali, hteli

Ali su nas sačekali Marks i Makijaveli.

Gledanje serija je bilo jače od mene

Dok me nije video Dekart Rene.

Do poslednjeg trenutka ja sam ček'o

Dok preklinjao me je Frensis Bekon.

Lekcija je bila duga od Jupitera do Marsa

Najlakše su nam legli humanizam i renesansa.

Od učenja sam se mučio i kid'o

Dok su me iza ugla gledali Lok, Hobs i Didro.

Dok pišemo ovo izjeda nas blam,

Molimo Vas ulepšajte nam još jedan dan.

Vaše učenje nas uvek opija

ne znači džabe mudrost - Sofija.

Zato Sofija, budite dama

I poštedite nas ovog srama.

Volimo Vas puno mi, budimo zato srećni svi!"