OD 1. aprila poreski dužnici, čiji ukupan dug, bez kamate, do juče nije premašio dva miliona dinara, mogu Poreskoj upravi da podnesu zahtev za reprogram i da svoja dugovanja plate na čak 60 rata. Ako redovno otplaćuju ove mesečne namete, biće im oprošteno 100 odsto kamate! Zahtevi mogu da se podnose do 4. jula.

Uslov da bi ovi "mali dužnici" dobili pravo da prolongiraju svoje obaveze kroz pet sledećih godina i otpis kamate u celosti je da tekuće poreske obaveze redovno namiruju, ali i da ne kasne sa uplatom rata. Sve ovo predviđeno je izmenama Zakona o poreskom postupku i administraciji koji je juče stupio na snagu.

S obzirom na to da je "dan preseka" upravo trenutak stupanja novog zakona na snagu, malim dužnicima će se, prilikom reprograma, gledati ukupan poreski dug (bez kamate) do jučerašnjeg dana, bez obzira na to da li zahtev podnesu prvog ili poslednjeg dana ovog roka. To, praktično, znači da, ukoliko neka firma, preduzetnik ili građanin ima poreski dug od 1,7 miliona dinara, od čega je 300.000 kamata, u reprogram ulazi 1,4 miliona dinara, i to na maksimum 60 rata.

Još jedno važno pitanje, koje je do sada predstavljalo veliki problem svim poreskim dužnicima je - čime garantovati Poreskoj upravi za reprogram svojih obaveza? Novim zakonom podignut je prag poreskog duga na 1,5 miliona dinara, za koji će dužniku moći da se odobri reprogram bez ikakvog obezbeđenja: ni hipoteke, ni menice, ni zaloge, ni bankarske garancije.


VELIKIMA TRAŽE VELIKE GARANCIJE

Zahteve za reprogram mogu da podnose i veći dužnici, sa dugom iznad dva miliona dinara. Međutim, za njihovo prijavljivanje ne postoji vremenski rok, ali ne postoji ni "oprost" cele kamate. U najboljem slučaju, ako na vreme namire svojih 60 rata, biće im otpisano najviše 50 odsto kamate. Uz to, njima će svakako trebati dodatne garancije za potpisivanje reprograma.