Dečji brakovi retki u opštoj populaciji, česti kod Roma

Tanjug

11. 10. 2017. u 16:30

Дечји бракови ретки у општој популацији, чести код Рома

Ilustracija /foto Z.Jovanović

Dečji brakovi retka su pojava u opštoj populaciji u Srbiji, ali su veoma česti u romskoj populaciji, gde 57 odsto devojčica stupa u brak pre navršene 18 godine, a gotovo svaka peta pre navršene 15 godine

Dečji brakovi retka su pojava u opštoj populaciji u Srbiji, ali su veoma česti u romskoj populaciji, gde 57 odsto devojčica stupa u brak pre navršene 18 godine, a gotovo svaka peta pre navršene 15 godine.

U romskoj zajednici česta je praksa da roditelji ugovore brakove deci pre 18 godine. Posebno su ugrožene devojčice, a rani brakovi predstavljaju ozbiljnu povredu njihovih ljudskih prava - uskraćeno pravo na detinjstvo, rano napuštanje školovanja, ekonomska zavisnost, rane trudnoće, rečeno je na skupu "Dečji brakovi u Srbiji".

Savetnica potpredsednice Vlade Srbije za rodnu ravnopravnost Brankica Drašković ukazala je da pet odsto romskih devojčica rode dete pre 15 godine života, dok 38 odsto devojčica pre 18 godine.

Ona je na skupu povodom Međunarodnog dana devojčica, naglasila da romska zajednica i društvo u celini moraju da prepoznaju taj problem, da se devojčice i dečaci osnaže, da se radi na njihovoj edukaciji i većem uključivanju u obrazovni sistem.

Prema podacima Unicefa, rani, ugovoreni brakovi u romskoj zajednici u Srbiji u stalnom su porastu, pa je tako 2005. godine 46 odsto devojčica pre 18 godine bilo u braku, 2010. godine 54 odsto, dok se 2014 godine blizu 60 odsto devojčica udalo pre 18 godine.

Srbija nije jedinstvena po dečjim brakovima. Procenjuje se da će u svetu do kraja godine 150 miliona devojčica stupiti u brak pre 18 godine.

Zamenica direktora Unicefa u Srbiji Severine Leonardi naglasila je da se ranim brakovima devojčicama oduzima detinjstvo, da ranije napuštaju obrazovni sistem, ranije rađaju decu, te da su i veće verovatnoće da će živeti u siromaštvu.

Ona je poručila da je Unecef spreman da pomogne kako bi se prekinulo sa praksom dečjih brakova.

Nedavno istraživanje o dečjim brakovima u Srbiji pokazalo je da je zatvoreni krug siromnaštvo najčešći motiv za rane brakove.

"Tu je i kult nevinosti, što uslovljava da se romske devojčice udaju mlade", rekao je naučni saradnik Etnografskog instituta SANU Ivan Ðorđević.

Romske žene, kako kaže, u podređenom su položaju, obrazovanje je za njih poželjno, ali smatraju da im neće doneti boljitak te da je stoga nepotrebno u životu.

Ðorđević je rekao i da su tokom istraživanja na terenu imali priliku da vide devojčicu koja se udala sa 11 godina, a sa 11,5 godina rodila dete.

Predstavnica Romske ženske mreže Bibija Slavica Vasić kaže da loša obrazovna struktura Roma i izolovanost iz zajednice nije ništa novo, te da je čak 89 odsto radno sposobnih Roma nekvalifiikovano, a da svega 0,4 odsto završi fakultet.

"Osnaživanje žena u romskim zajednicama je važno i daje rezultate. Mi već godinama radimo u Rakovici, slale smo žene na razne kurseve i smanjeni su rani brakovi", naglasila je Vasić.

Ona je dodala da romski lideri nisu zainteresovani za tu temu i da se tom problematikom danas bave samo ženske romske organizacije.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije