TRAUMA izazvana brzim vojnim porazom i gubitkom Otadžbine, stapala se sa osećanjem nekonstruktivnog, zapravo besciljnog bitisanja na marginama svetskih zbivanja, na jednom prostoru potpuno stranom i dalekom pripadnicima jugoslovenske oružane sile. To što su od nadležnih organa britanske vojne vlasti bili tretirani kao podređeni trećerazredni činilac, sticajem okolnosti pod njihovom ingerencijom, nije moglo na njih delovati pozitivno.

Komentari (0)