U REKORDNOJ 2019. godini ostvareno je 10 miliona noćenja, dok zaključno sa 23. septembrom ove godine, beležimo 8,3 miliona noćenja u Srbiji, što je premašilo sva naša očekivanja i predstavlja veliki uspeh.

Komentari (0)