ZAKONI DA ZABRANE DISKRIMINACIJU I SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE: Održan skup "Antidiskriminatorni propisi", poruka - svima jednak tretman

V. C. S.

23. 03. 2021. u 17:54

ZAKONI u Srbiji moraju garantovati zabranu diskriminacije po osnovu polnih karakteristika i zabranu seksualnog i drugog uznemiravanja.

ЗАКОНИ ДА ЗАБРАНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈУ И СЕКСУАЛНО УЗНЕМИРАВАЊЕ: Одржан скуп Антидискриминаторни прописи, порука - свима једнак третман

Foto Ilustracija arhiva

 

Ovo se čulo na skupu "Antidiskriminacioni propisi", koji su danas organizovali Koalicija protiv diskriminacije i Pravni fakultet Univerziteta Union, uz podršku Holandske ambasade u Beogradu. Skup je bio posvećenom Izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, kao i Nacrtu zakona o istopolnim zajednicama.

- Zakon o zabrani diskriminacije predstavlja temeljni pravni propis u obezbeđivanju jednakog tretmana pojedinaca i grupa u svim oblastima društvenog života. Novi amandmani na postojeći zakon moraju garantovati zabranu diskriminacije po osnovu polnih karakteristika, zabranu seksualnog i drugog uznemiravanja, obaveze poslodavaca, kao i obaveze Poverenika da vodi evidenciju koja bi pružila više uvida u postupanje koje se tiče slučajeva diskriminacije. Predlozi za izmenu i dopunu Zakona formulisani su u skladu sa preporukama Komisije EU i Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI). Izmene moraju osigurati unapređenje zakonodavnog okvira bez smanjenja dostignutog nivoa zaštite - rekao je prof. dr Saša Gajin sa Univerziteta Union, Centar za unapređivanje pravnih studija.

U toku drugog dela skupa predstavljen je Nacrt zakona o istopolnim zajednicama.

- Zakon o istopolnim partnerstvima mora biti u skladu sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti, ne sme sadržati pravne praznine koji bi postale problem za državu i za LGBT zajednicu, i u tekstu ne sme biti odredbi kojima se diskriminiše ova zajednica. On mora biti fokusiran na potrebe koje imaju korisnici zakona i njihove predloge koji su u skladu sa praksom u drugim zemljama - istakao je Goran Miletić, programski direktor za Evropu u organizaciji "Civil Rights Defenders".

Očekuje se da bi ovaj zakon trebalo da bude usvojen do leta.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)