BORBU protiv komaraca i uništavanje larvi sredinom marta započeli su prvi put radnici JKP "Gradska čistoća". Odlukom Vlade, a potom i Skupštine grada, poslovi dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, ali i suzbijanja larvi i odraslih formi komaraca 1. januara su iz nadležnosti Zavoda za biocide prešli na ovo gradsko komunalno preduzeće. U "Čistoći" uveravaju da je počelo i aktivno suzbijanje odraslih formi komaraca i to početkom maja.

"Čistoća" je svu neophodnu mehanizaciju preuzela od Zavoda za biocide, u čijoj je uništavanje komaraca nadležnosti bilo, kao i deo stručnog kadra.

Od početka maja aktivno se krenulo sa suzbijanjem odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje, a akcije su usmerene na priobalje reka, nasipe i šume. Podrazumeva se da se akcije sprovode kad vremenski uslovi dozvoljavaju.

- Tretmani su do sada urađeni na teritoriji 16 gradskih opština, a dosada je sproveden larvicidni tretman na površini od 4.300 hektara - objašnjavaju nadležni iz JKP "Gradska čistoća". - Uređajima za hladno zamagljivanje tretiran je urbani deo grada uz obalu reke Save i Dunava površine od 3.240 hektara.

Na pitanje da li je ovo komunalno preduzeće spremno ukoliko bude bilo potrebe i za zaprašivanjem iz vazduha, odgovaraju da tako nešto uopšte ne bi trebalo da se praktikuje.

- Prema preporukama Evropske unije, suzbijanje komaraca iz aviona se više ne praktikuje, jer se sredstva koja uništavaju komarce nekontrolisano kreću kroz vazduh, a svakako je suzbijanje sa zemlje mnogo delotvornije i može da se radi ciljano - ističu zaposleni u čistoći. - Takođe, avioni privredne avijacije, koji su se koristili za ovu svrhu, ne mogu da dobiju dozvolu za prelet iznad naselja, već isključivo iznad nenaseljenih delova prestonice.

Ove argumentacije držao se i Zavod za biocide, ali je pravilo povremeno zanemarivano.

"Zabranjeno" zaprašivanje iz vazduha organizovano je i prošlog leta jer je dizanje avijacije bilo jedino rešenje u suzbijanju komaraca koji su u rojevima nasrtali na ljude i životinje.

Nadležni objašnjavaju i da se uništavanje komaraca obavlja preparatima koji nemaju nepovoljan uticaj na pčele.

- Aktivnost pčela, odnosno njihov izlazak na pašu je od 17.00 do 20.30, nakon čega se vraćaju u košnice. Akcija suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima za termalno zamagljivanje počinje od 21.00, kada pčele nisu napolju, jer na taj način nema nepovoljnog uticaja na njih - dodaju iz čistoće.

NOVAC ZA PROGRAM ZOOHIGIJENE

NADLEŽNI iz JKP "Gradska čistoća" ističu da je iznos novca opredeljen za mere kontrole i smanjenja populacije glodara, insekata i štetnih organizama na javnim površinama dovoljan za obavljanje predviđenih poslova. Novac iz gradskog budžeta obezbeđen je prema usvojenom programu zoohigijene.

TABLETE OSTALE U ZAVODU

ZAVOD za biocide i medicinsku ekologiju ranijih godina besplatno je delio tablete za suzbijanje komaraca koje efikasno ubijaju larve u septičkoj jami, a ova usluga je ostala u njihovoj nadležnosti.

Iz Zavoda ističu da imaju dovoljno zaliha tableta, ali da je potrebno da Grad, odnosno nadležni sekretarijat, obezbedi sredstva za ovu namenu, kako bi podela mogla da počne.