Srđan Graovac

RASPADA SE IDEAL EVROPSKOG JEDINSTVA: Istoričar Srđan Graovac o posledicama rata u Ukrajini

RASPADA SE IDEAL EVROPSKOG JEDINSTVA: Istoričar Srđan Graovac o posledicama rata u Ukrajini

BAVEĆI se temama iz prošlosti i važnim istorijskim događajima kao i savremenom i aktuelnom tematikom, istoričar Srđan Graovac nastoji da ukaže na posledice koje će sukob u Ukrajini neminovno za sobom ostaviti, ostajući tako u dosluhu sa prošlogodišnjim predavanjima na kojima je markirana inicijalna ideja i zamisao o predstavljanju složenosti prirode ovog rata, kao i onoga što je do tog rata dovelo.

24. 01. 2023. u 21:54

PETAR VELIKI ŽELEO U EVROPU: Istoričar Srđan Graovac o Rusiji, Istočnom pitanju i zaštiti hrišćana na Balkanu

PETAR VELIKI ŽELEO U EVROPU: Istoričar Srđan Graovac o Rusiji, Istočnom pitanju i zaštiti hrišćana na Balkanu

PREDAVANjE istoričara Srđana Graovca,poslednje u ovoj godini, primarno se bavi Rusijom i Istočnim pitanjem, što je podstaknuto prethodnom tribinom predavača o Krimskom ratu. Na ovaj način predavanja se međusobno dopunjuju, stvarajući širu sliku samog istorijskog fenomena i pružajući mogućnost povezivanja Istočnog pitanja u celini sa današnjim trenutkom.

29. 12. 2022. u 12:03