Josip Broz

ISTORIJSKI DODATAK - ZLATIBORE ŠAPNI TARI DA KRCUNA UBI STARI: Slobodan Penezić, čovek koji je stvorio OZNU i nije se plašio Broza

ISTORIJSKI DODATAK - ZLATIBORE ŠAPNI TARI DA KRCUNA UBI STARI: Slobodan Penezić, čovek koji je stvorio OZNU i nije se plašio Broza

MNOGO JE spekulacija i nagađanja oko smrti Slobodana Penezića Krcuna, tadašnjeg predsednika Vlade Srbije. Krcun je bio ratni heroj i general; prvi načelnik Ozne; ministar unutrašnjih poslova Srbije; predsednik Vlade Srbije... Jedna od najmoćnijih ličnosti Titove Jugoslavije. Bio je preke naravi i nije se libio da čak i Maršalu, kad god je imao prilike, skreše sve u brk.

20. 01. 2022. u 17:14

ISTORIJSKI DODATAK - JUGOSLOVENSKI KOMUNISTI U RALJAMA KOMINTERNE: Zla kob i magična uloga  svemogućeg štaba svetske revolucije

ISTORIJSKI DODATAK - JUGOSLOVENSKI KOMUNISTI U RALJAMA KOMINTERNE: Zla kob i magična uloga svemogućeg štaba svetske revolucije

MILAN GORKIĆ je bio čovek Kominterne, koji je u Moskvu stigao kao devetnaestogodišnjak i smišljeno uključen je u smenu Zinovljeva. Gorkić je stajao i iza smene Vojislava Vujovića sa položaja predsednika Omladinske internacionale. Prošao je kratak put od miljenika Buharina, do njegovog ogorčenog protivnika. Gorkića je posebno oštro kritikovao Ante Ciliga pišući da ga je Staljin postavio za generalnog sekretara KPJ zato što je on bio veoma poslušan, oruđe u Staljinovim rukama. "Gorkić je bio mandatar", piše Ciliga, "koji je sva pitanja rešavao po nalogu Buharina."

13. 01. 2022. u 17:14

ISTORIJSKI DODATAK - OSNIVANJE TREĆE INTERNACIONALE I KPJ: Bugari i Nemci osmislili velikosrpski hegemonizam:

ISTORIJSKI DODATAK - OSNIVANJE TREĆE INTERNACIONALE I KPJ: Bugari i Nemci osmislili "velikosrpski hegemonizam":

OSNIVAČ Prve internacionale Karl Marks, mišljenja revolucije pretvarao je u revolucionarnu praksu. Marks je zapravo postupio tako kada je 1849. raspustio prvu marksističku partiju - Savez komunista. Zatim je na poslednjem njenom kongresu 1872. u Hagu, odlučio da se sedište Internacionale premesti u SAD, da bi je četiri godine kasnije raspustio.

12. 01. 2022. u 17:14