PREDSEDNIK Mehanizma za krivične sudove u Hagu Karmel Ađijus nastavlja da se igra gospodara ljudskih života.

Miki Zg

14.10.2021. 07:56

Zločinački sud ,suci po mržnji prema Srbima sudili ,presuđivali i vidimo ne oslobađaju ljude po zakonima o izdržavanju njihove kazne .