PORED meštana Crmnice koji rade u Baru, i vlasnici registrovanog poljoprivrednog gazdinstva te registrovani izdavaoci privatnog smeštaja na ovom području biće na listi za beplatan prolazak vozilima kroz tunel Sozina, koji za putnička vozila u jednom pravcu košta 2,5 evra.

Komentari (0)