NAJPRE REGISTAR SVIH GRADILIŠTA: Korak bliže akcionom planu za upravljanje otpadom od građenja i rušenja

M. STANOJKOVIĆ

20. 09. 2021. u 19:02

REGISTAR svih gradilišta u prestonici biće formiran kako bi se pratilo kretanje šuta koje nastaje na njima, a biće analizirana trenutna situacija sa građevinskim otpadom, kao i smernice za rešenje ovog problema.

НАЈПРЕ РЕГИСТАР СВИХ ГРАДИЛИШТА: Корак ближе акционом плану за управљање отпадом од грађења и рушења

Foto N. Skenderija

Ovo je predviđeno izradom Akcionog plana upravljanja otpada od građenja i rušenja za period od 2022. do 2030. godine. Posao izrade ovog dokumenta poveren je Mašinskom i Građevinskom fakultetu u Beogradu, kao i firmi Environmental consultants i Srpskoj asocijaciji za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu, kao grupi ponuđača čija je ponuda prihvaćena na tenderu.

Zadatak izabrane ekipe iz struke je da snimi trenutno stanje i izda smernice za postupanje kako bi se praksa nekontrolisanog odlaganja građevinskog otpada što pre prekinula, uključujući i trajno odlaganje na mestu nastanka na lokacijama koje ne ispunjavaju zakonske odredbe. Oni će prikupiti podatke o vrsti i količinama šuta, a ideja je da se definiše preporuka da investitor za svako gradilište izradi poseban plan upravljanja otpadom.

- Vlasnik građevinskog otpada treba da bude odgovaran za troškove upravanja otpada od građenja i rušenja i dužan je da uspostavi odvojeno sakupljanje i privremno skladištenje - navodi se u projektnom zadatku.

- Grad Beograd je u obavezi da obezbedi odgovarajuću lokaciju za privremeno skladištenje ove vrste otpada.

ODVOŽENJE Kontrola kretanja građevinskog otpada neophodna, Foto K. Mihajlović

Trenutno ne postoji praksa odvojenog sakupljanja šuta od građenja i rušenja, i ne postoji šema za reciklažu.

- U okviru izrade plana potrebno je analizirati obaveze izvođača i investitora, utvrditi aktivnosti u građevinskom sektoru koje najviše poizvode otpad, prikupiti podatke o vrstama i količinama šuta koji nastaje, formirati registar gradilišta - navodi se u planu.

- Osim toga, uzeće se u obzir situacija u ovoj oblasti i preporuke EU, a biće definisane i lokacije za skladištenje i tretman otpada i izgradnje i rušenja i snimiti šira područja potencijalnih lokacija dronom.

DOKAZ O KRETANJU ŠUTA, PA UPOTREBNA

GRAD Beograd nedavno je uputio inicijativu za izmenu Zakona o planiranju i izgradnji, kojima bi se predvidela i obaveza investitora da pre dobijanja upotrebne dozvole podnese dokaz da je u roku radova postupano sa otpadom u skladu sa propisima. To znači da će svako ko gradi biti dužan da građevinski otpad predaje ovlašćenim operaterima na deponijama koje su za to određene.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)