ŽENE su najčešće žrtve porodičnog nasilja, ali u Senti se socijalnim radnicima za pomoć sve češće javlja i jači pol. Tamošnjem Centru za socijalni rad od početka ove godine prijavilo se osam muškaraca koji su pretrpeli neki vid torture. Problem je, međutim, što ni za žene niti za mupškarce ugrožene u svojim domovima ne postoji ustanova za njihovo zbrinjavanje. Situacija će se popraviti već sledeće godine, jer će u Kikindi biti otvoreno prihvatlište za beskućnike i žrtve porodičnog nasilja.
- Veliki problem je urgentno zbrinjavanje, jer žrtve nužno treba odvojiti od nasilnika, ali nemamo gde da ih zbrinemo nakon što se nasilje dogodilo. Zato je svaki vid prihvatnog centra prihvatljiv i nužno potreban - kažu u Centru za socijalni rad u Senti.

Ni za žrtve u Kikindi trenutno ne postoji adekvatan smeštaj, sem u prihvatnoj stanici pri Gerontološkom centru. Sada je kapacitet vrlo skroman, samo dva kreveta su na raspolaganju, što ni izbliza nije dovoljno za smeštaj ove kategorije ugroženih građana. Već dogodine situacija će biti savim drugačija, jer će zgrada nekadašnjeg internata, odnosno Doma učenika i studenata, biti adaptirana i postaće prihvatilište za beskućnike i žrtve porodičnog nasilja. Ova ustanova moći će da zbrine 25 lica.

- Kako je planirano, radovi na zgradi trebalo bi da budu završeni u martu. U prvoj fazi biće uređena prva lamela sa 25 kreveta, od kojih će dve sobe biti za invalide, a sedam soba za beskućnike i žrtve porodičnog nasilja. Zgrada je zapuštena i prazna otkako su se pre osam godina đaci i studenti preselili u novi dom, ali će biti kompletno adaptirana. U budućem prihvatnom centru korisnici će osim smeštaja i ishrane imati psiho-socijalnu podršku - objasnio je Svetislav Vukmirica, direktor Gerontološkog centra.

PROČITAJTE JOŠ: Glavu čuva i sigurna kućaZgrada nekadašnjeg internata data je na korišćenje Gerontološkom centru u julu ove godine, jer su odlukom lokalne skupštine od 2002. godine, poslovi prihvatne stanice povereni toj ustanovi. Ona, ipak, nije licencirana za poslove prihvatilišta, ša će, možda, viti formirana nova ustanova.

ULAGANjE IZ POKRAJINE

U ADAPTACIJU objekta nekadašnjeg Internata, u Ulici Đure Jakšića, Pokrajinska vlada će uložiti 5,9 miliona dinara, a deo će obezbediti Gerontološki centar. U zadnjem delu zgrade sada se nalazi opremljena Narodnja kuhinja Crvenog krsta.