VLADA tzv. Kosova odlučila je danas da će osobama koje na administrativne prelaze dođu sa srpskim ličnim dokumentom na ulazu dati pismo koje zamenjuje identifikaciona dokumenta.

Komentari (0)