SKOPLjE

OD STALNOG DOPISNIKA „NOVOSTI“

OSNOVCIMA koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku u Kučevištu na Skopskoj Crnoj gori, Starom Nagoričanu i Tabanovcu na severu zemlje, pakete doniranih knjiga lektire, pribora, obrazovnih sredstava i pomagala, obezbeđenih saradnjom prosvetnih vlasti Makedonije sa Ambasadom Srbije i Zavodom za udžbenike iz Beograda, uručila je ambasadorka Srbije u Skoplju, Dušanka Divjak Tomić.

Za vreme posete Starom Nagoričanu, ambasadorka Divjak Tomić i direktor Uprave za razvoj i unapređenje obrazovanja na jezicima pripadnika zajednica pri resornom Ministarstvu obrazovanja i nauke Makedonije, Milutin Stančić, razgovarali su sa gradonačalnicom tamošnje opštine, Žaklinom Jovanovskom. Ukazano je na prioritete, izazove mogućnosti u očekivanjima nove lokalne vlasti u oblasti obrazovanja.

Pročitajte još: Srbija "briše" ime Makedoniji?

Posle uručenja doniranih sredstava za učenike u devetoletki na srpskom jeziku, “Svetozar Marković”, u Starom Nagoričanu sa direktorkom Majom Marković razgovarano je o mogućnostima i uslovima unapređenja nastave i otklanjanja teškoća u obrazovnom procesu, kao i o problemima sa kojima se suočavaju nastavnici centralne i područnih osnovnih škola u ovoj pograničnoj opštini.

Prilikom posete Osnovnoj školi “Braća Ribar” u pograničnom selu Tabanovce, i uručenja donacije, osnovci koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku, izveli su kratak program.

U razgovorima sa direktorkom škole Svetlanom Stefanovskom i nastavnicima ukazano je da su prilikom posete Stančića u oktobru, istaknuti problemi i zatražena dodatna nastavna pomagala. Na obostrano zadovoljstvo, kako je rečeno, to je i ostvareno - veoma brzo i efikasno, u cilju dodatnog poboljšanja uslova nastave u odeljenjima na srpskom jeziku.


Pročitajte još: Zaev: Makedonija i Srbija zajedno na strani mira

– U našoj školi nastava na srpskom jeziku se izvodi u odeljenjima od prvog do petog razreda. Potrebni su nam posteri sa azbukom, sa raznim ilustracijama, slikovnice, ogledna sredstva, na srpskom jeziku i mnogo će nam to pomoći u radu. Zadovostvo je što će saradnja biti nastavljena i proširena, rekla je Stefanovska.

Ambasadorka Divjak Tomić je objasnila da se u doniranim paketima za učenike u sve tri škole poseban deo je namenjen đacima prvacima - „da ih ohrabrimo jer njima je najteže“.

- Veliki je događaj za njih da počnu da uče na srpskom jeziku. Verovatno neki imaju predznanja od kuće, neki možda ne, pa eto ovim ćemo malo pomoći. Doneli smo i knjige lektire za više razrede. Ostajemo i dalje otvoreni da pomognemo nastavnicima, da im olakšamo rad za što bolje obrazovne rezultate. Godinama traje saradnja sa ambasadom i mislim da postoje preduslovi za proširenje i jačanje te podrške, izjavila je ambasadorka Divjak Tomić.

UNAPREĐENjE NASTAVE NA SRPSKOM

– Saradnja na nivou Ministarstvo za obrazovannje i nauku Makedonije – škole - Ambasada Srbije biće nastavljena i unapređena. Između ostalog, u najkraćem mogućem roku, predviđena je realizacija obuke, seminara nastavničkog kadra iz škola gde se nastava u Makedoniji izvodi na srpskom jeziku, na Pedagoškom fakultetu u Vranju i Filozofskom fakultetu u Nišu. Intenzivna su zalaganja i nastojanja Ministarstva za obrazovanje i nauku za izmenu nastavnog plana i programa, kako bi se iduće školske godine ponovo uveo, 2007. ukinuti izborni predmet - Jezik i kultura Srba, rekao je Milutin Stančić.