BERLIN - Studija o domaćinstvima u Nemačkoj koju je sprovela Istraživačka agencija GfK pokazala je ogromne regionalne razlike, kao i demografske promene.

Sudeći po tim podacima, nemačko društvo doživljava demografske promene. Broj porodica sa decom opada, a povećava se prosečna starost stanovništva, prenosi nemački dnevnik "Velt".

Najveći udeo među nemačkim domaćinstvima čine domaćinstva starija od 60 godina (34,9 odsto), a zatim slede domaćinstva između 40 i 49 godina (21,2 odsto), dok onih između 50 i 59 godina ima 17, procenata. Najmanje je domaćinstava mlađih od 30 godina (11,5 odsto).

Domaćinstva bez dece (31,2 odsto) znatno preovlađuju nad onima sa decom kojih je najviše u Bavarskoj. U skoro 40 odsto domaćinstava u Nemačkoj žive samci.

Regionalno gledano, postoje jasna odstupanja od proseka. Tako je u Berlinu broj samačkih domaćinstava, kao i mladih ljudi najveći.

Prosečna starost "glave porodice" u nemačkoj prestonici je 47,8 godina, a u pokrajini Sarland gde ima najviše staračkih domaćinstava 50,2 godine.

List navodi da najviše jednočlanih domaćinstava ima u velikim i univerzitetskim gradovima kao što je recimo Regensburg, dok u seoskim sredinama živi najviše porodica sa decom.

Jasne su i regionalne razlike u pogledu stambenih struktura. Dok najviše visokih solitera ima u Berlinu i Hamburgu, u pokrajini Sarland ljudi, uglavnom, žive u porodičnim kućama.

Studija se bavila i finansijskom situacijom stanovništva. Te podatke bi mogle da koriste marketinške kompanije i preduzeća jer detaljno navode gde se isplati plasirati ili reklamirati određene proizvode, a gde ne.

Tako bi na primer, proizvođači luksuzne robe trebalo prvenstveno da se fokusiraju na jug zemlje odnosno Hesen, Bavarsku i Baden-Virtemberg jer tamo žive građani sa najvišim mesečnim prihodima koji prelaze i 7.500 evra.

Na dnu skale se nalaze gradovi Bremerhafen i Trir gde živi najviše domaćinstava sa primanjima ispod 1.100 evra mesečno.

U Berlinu ne samo da ima najviše mladih i samaca, već i onih sa niskim primanjima jer svako četvrto domaćinstvo ima mesečni prihod manji od 1.100 evra, zaključuje "Velt".