Radioaktivni oblak, koji je proteklih nedelja nad Evropom i koji nagoveštava da je došlo do nesreće u nuklearnom objektu u Rusiji ili Kazahstanu poslednje nedelje septembra, protutnjao je i kroz Srbiju.

On je, kako je saopštila Agencija za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, iznad naše zemlje je bio između 29. septembra i 5. oktobra ove godine.

Agencija je informaciju o detekciji radioaktivnog izotopa rutenijuma-106 iznad Evrope dobila 3. oktobra 2017. godine od Institutu za nuklearne nauke "Vinča“, odnosno Laboratorije za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine „Zaštita“ koja na osnovu zahteva Agencije meri sadržaj pojedinačnih radionuklida u vazduhu.

- Na osnovu obavljenih merenja utvrđeno je da je u periodu od 29. septembra do 5. oktobra 2017. godine na mernim mestima na teritoriji Srbije detektovano u vazduhu prisustvo rutenijuma 106. Izmerene vrednosti kretale su se u opsegu od 54 mBq/m3 (megabekerla po kubiku) koliko je izmereno 2. oktobra 2017. godine do ispod granica detekcije nakon 5. oktobra 2017. godine. Ovi rezultati odgovarali su vrednostima izmerenim u istom periodu u drugim laboratorijama u Evropi. Od tada nije ponovo detektovano prisustvo rutenijuma-106 na teritoriji Srbije - navela je Agencija za zaštitu od jonizujućeg zračenja.

Dodaje se da izmerene vrednosti koncentracije rutenijuma-106 nisu imale, niti imaju uticaja na zdravlje stanovništva i životnu sredinu u Republici Srbiji.

- Agencija svakodnevno 24 sata prati nivo radioaktivnosti i o bilo kakvim promenama javnost će biti blagovremeno obaveštena. Nemamo zvanične podatke na koji način je došlo do prisustva radioizotopa rutenijuma-106 u vazduhu iznad centralne Evrope u prethodnim danima. Ukoliko je oslobađanje rutenijuma-106 nastalo usled probe nuklearnog oružja ili akcidenta na nuklearnom reaktoru došlo bi takođe, i do oslobađanja mnogih drugih radioizotopa.

- Polazeći od činjenice da je u vazduhu iznad jednog dela Evrope detektovan samo rutenijum-106, a ne i drugi fisioni produkti, pretpostavlja se da je ovaj radionuklid u atmosferu dospeo najverovatnije iz nekog od industrijskih ili medicinskih objekata gde se ovaj radioizotop koristi, a što se navodi u Izveštaju Francuskog instituta za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost (IRSN- Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety) koji je objavljen na sajtu ovog instituta.