POREĐENJE SAMO UZ ISTU METODOLOGIJU: Reakcija NBS na tumačenje podataka o platama

B. Caranović

11. 12. 2020. u 16:09

ПОРЕЂЕЊЕ САМО УЗ ИСТУ МЕТОДОЛОГИЈУ: Реакција НБС на тумачење података о платама

Foto Tanjug

PREMA saopštenju Narodne banke Srbije,prethodnih dana u javnosti se vodila diskusija vezana za nivo i višegodišnju dinamiku zarada u privatnom i javnom sektoru. Podaci Republičkog zavoda za statistiku ukazuju da je u periodu od januara do septembra 2020. godine, prosečna neto zarada u privatnom sektoru iznosila 55.729 dinara, dok je prosečna neto zarada u javnom sektoru bila 67.345 dinara.

Naime NBS je odregovala na poređenje podataka o platama pre i posle 2018. godine, kada su kako objašnjavaju, u RZS koristili različite metodologije. Kako objašnjavaju, kada se i na period pre 2018. godine primeni ista metodologijai, ti podaci uporede sa nivoom prosečne neto zarade u periodu januar - septembar 2020. godine, vidi se da da je prosečna zarada u privatnom sektoru povećana za 42,9 odsto, a prosečna zarada u javnom sektoru za 28,4 odsto, čime je smanjena razlika u nivou zarada u privatnom i javnom sektoru.

- Kada je reč o poređenju tog podatka sa podacima u ranijim godinama, treba imati u vidu da je početkom 2018. godine, RZS počeo da primenjuje novu metodologiju, prema kome se zarade prate prema mesecu za koji su obračunate, a ne, kao do tada, prema mesecu u kome su isplaćene - objašnjavaju u NBS.

- Uveden je obračun prosečne zarade na osnovu ekvivalenta punog radnog vremena, što je standard koji se koristi u međunarodnim okvirima. Poboljšan je i obuhvat zaposlenih lica koja ulaze u obračun prosečne zarade, pa su uključeni i zaposleni po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, kao i zaposleni u snagama bezbednosti Srbije.

Obračun prosečne zarade od tada se radi, objašnjavaju, prema mestu stanovanja, a ne, kao do tada, prema sedištu poslodavca, čime je dobijena preciznija slika o zaradama po opštinama.

- Republički zavod za statistiku u javno dostupnoj bazi podataka o zaradama, jasno i precizno označava da podaci pre 2018. godine nisu direktno uporedivi zbog postojanja "prekida u vremenskoj seriji - tvrde u NBS. - Ukoliko želimo da uporedimo trenutne prosecne zarade u Srbiji, sa zaradama u ranijim godinama, pre promene metodologije, neophodno je da primenom statističkih tehnika i procedura što približnije ocenimo nivo zarada koji bi bio objavljen u prethodnim godinama da je primenjivana nova metodologija.

Tako preračunati podaci pokazuju da je ovako ocenjena prosečna neto zarada u privatnom sektoru u 2014. godini iznosila 38.998 dinara, dok je prosečna neto zarada u javnom sektoru iznosila 52.463 dinara.

kako kažu, konkretno, 2014. godine, prosečna zarada u privatnom sektoru činila je 74,3 odsto zarada u javnom sektoru, dok je u periodu januar - septembar 2020. godine to učešće iznosilo 82,8 procenata. Dodatno, kada je reč o razlici u nivou zarada u javnom i privatnom sektoru, treba imati u vidu da, zbog same prirode posla, procenat visoko obrazovanih ljudi u javnom sektoru iznosi oko 46 odsto, dok je taj procenat u privatnom sektoru dvostruko niži i iznosi oko 22 odsto što utiče i na viši nivo prosečne zarade u javnom sektoru.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)