ISTORIJSKI DODATAK - BEOGRAD PRVOG DANA SVETSKOG RATA: Kako su stanovnici srpske prestonice doživeli napad Austrijanaca

Dr Mile Bjelajac

08. 08. 2021. u 17:14

UREDNIK "Politike" Miomir Milenković je 1931. godine podsetio kako je njegov list pisao o Beogradu prvog dana Svetskog rata: "Nastalo je mirno svetlo jutro.

ИСТОРИЈСКИ ДОДАТАК - БЕОГРАД ПРВОГ ДАНА СВЕТСКОГ РАТА: Како су становници српске престонице доживели напад Аустријанаца

Beograd na dan objave rata

Glasovi, koji su se teškom mukom probijali kroz telefonsku žicu iz Niša bili su sasvim povoljni. Rusija je primila da interveniše, ser Edvard Grej izjavio je u engleskom parlamentu da je naredio ambasadorima Engleske, da saopšte vladama država kod kojih su akreditovani, da britanska vlada predlaže da se u Londonu sastane međunarodna konferencija velikih sila radi rešenja srpsko-austrijskog sukoba. To su bile vesti iz Evrope, koje su nagoveštavale da će se mir održati. Nezavisno od toga noć između ponedeonika i utornika prošla je u miru. Bez i jednog metka. Vera u mir počela se lagano vraćati. Radnja za radnjom, od onih koje su već dva dana bile zatvorene, počela se otvarati. Izgledalo je da se ponovo ulazi u redovan život, kakav je bio sve do pre tri dana, i da će se spor rešiti vrlo daleko od nas.

PODNE se primicalo. Listovi su već bili izašli u svetu, komentarišući vesti iz Evrope, činilo se da će ovaj poslednji berčki korak - prekid odnosa sa Srbijom- biti jedan od onih starih blefova na koje je svet bio već odavno oguglao. Ali sada se desi nešto neočekivano. Bilo je svega desetak minuta posle dvanaest časova, kada me, na samom izlasku iz uredništva srete g. Milan Grol.

- Rat je objavljen! Doviknu mi on.

- Objavljen?

-Da ovog trenutka beogradski telegraf primio je depešu grofa Bertholda upućenu g. Pašiću ....

-Hoćete li dati vanredno izdanje? Pitao je on rastajući se. ....

KAO PRVA iskra, vest o Bertholdovoj depeši počela je na podne da treperi kroz Beograd, čas svetlucajući, čas gaseći se. Beograđani koji su saznali za nju, komentarisali su je sa čuđenjem, sa nevericom, ali u tri časa po podne ona buknu kao silna vatra.

Rat je objavljen! Rat je objavljen!

Za tren oka, jednim mahom cela varoš, kao na komandu, grozničavo uze da se priprema za rat. Zadrhtaše roletne na radnjama koje su se žurno zatvarale, pobacaše radnici posao hitajući kućama. Pred bakalnicama, mesarnicam i hlebarnicama nastadoše gužve oko namirnica. Zašištaše česme puneći vodom nebrojne sudove - neko je bio proneo glas da će g. Dragiša Mirković zaključati vodovod čim otpočne rat! ... Otimali su se o poslednje hlebove, vuklo se kućama brašno, meso, šećer, kafa.Ko zna šta će biti sutra ...

VEČE je padalo. Neizvesnost sve veća. Kod "Moskve", "Ruskog cara", u "Grand hotelu", na ulicama, pred radnjama i po kućama žučna prepirka: je li već rat ili nije; i najzad se sve utišalo. Noć, ta znamenita noć između 15. i 16. jula zatekla je Beograd u mrtvoj tišini. S one strane Dunava još veći tajac ...

Ali pred ponoć ... grmljavina pušaka trže iz sna Beograd i preseče svaku sumnju. Jedan strahoviti tresak, pod kojim je zadrhtala cela varoš - eksplozija železničkog mosta na Savi - razbudi poslednje spavače. I zametnu se borba tako slična onoj bregalničkoj noći mučkog prepada, nešto docnije zagrmeše i topovi nad Savom i Dunavom.

A kad je osvanulo jutro, kada je Beograd opazio prve austrijskim granatama izbušene i razrušene svoje domove i kada su, posle izvesnog zatišja, šrapneli sa monitora ponovo zatreštali kroz beogradske ulice, Beograd je video da je odista počeo rat."

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)