Zakon o fiskalizaciji

SAVEZ RAČUNOVOĐA PODRŽAVA ZAKON O FISKALIZACIJI: Do 1. maja svi prelaze na novi model

SAVEZ RAČUNOVOĐA PODRŽAVA ZAKON O FISKALIZACIJI: Do 1. maja svi prelaze na novi model

SAVEZ računovođa i revizora Srbije, kao asocijacija profesionalnih računovođa, punopravna članica Međunarodne federacije računovođa, Evropske asocijacije računovođe, Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde i Federacije profesionalnih računovođa Jugoistočne Evrope, apsolutno podržava donošenje i skoru primenu Zakona o fiskalizaciji i Zakona o e-fakturama, koji će doprineti efikasnijem fiskalnom sistemu u Republici Srbiji, kao i Zakona o računovodstvu.

02. 02. 2022. u 15:06