računovodstvene usluge

MINISTARSTVO FINANSIJA: Pružaoci računovodstvenih usluga imaju još 18 meseci da usklade poslovanje sa Zakonom o računovodstvu

MINISTARSTVO FINANSIJA: Pružaoci računovodstvenih usluga imaju još 18 meseci da usklade poslovanje sa Zakonom o računovodstvu

MINISTARSTVO finansija poziva sva pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga u Republici Srbiji, a još uvek nisu ispunili zakonsku obavezu i uskladili poslovanje sa Zakonom o računovodstvu, da blagovremeno podnesu zahtev za dobijanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga i upišu se u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

01. 07. 2021. u 09:18