Tag računi građana

Duplirane kamate za dozvoljeni minus: Posle moratorijuma, naknade stižu na naplatu

Duplirane kamate za dozvoljeni minus: Posle moratorijuma, naknade stižu na naplatu

TOKOM važenja moratorijuma, zastoja u otplati kredita, od kraja marta, banke nisu naplaćivale ni kamate na dozvoljeno prekoračenje. Ukupna redovna kamata koja je obračunata tokom moratorijuma, biće ravnomerno raspoređena na broj meseci trajanja moratorijuma i naplaćena, uz redovne mesečne obračune kamate, poslednjeg dana u mesecu. Pauzirane tri "korona" kamate, dužnici će vratiti tokom naredna tri meseca, počevši od 30. juna.

24. 06. 2020. u 12:02