program upravljanja otpadom u srbiji

PROLAZI VREME DIVLJIH DEPONIJA: Do 2034. u Srbiji će se znati ko, gde i šta baca!

PROLAZI VREME DIVLJIH DEPONIJA: Do 2034. u Srbiji će se znati ko, gde i šta baca!

AKO je suditi po Zakonu, upravljanje otpadom u Srbiji je potpuno regulisano. Zakonom se, između ostalog, uređuju vrste i klasifikacija otpada, planiranje upravljanja, odgovornosti i obaveze u vezi sa tim, nadzor, kao i mnoga druga pitanja. Upravljanje otpadom bi trebalo da bude, kao što i jeste - delatnost od opšteg interesa. A da li je u praksi tako? Nažalost, pokazalo se da nesanitarne i divlje deponije zauzimaju mnogo veće površine od sanitarnih deponija, a još više poražava podatak da na takvim mestima završi barem petina celokupnog komunalnog otpada.

09. 04. 2022. u 10:00