OSNOVNI sud u Sjenici naložio je da se sa divlje deponije Goveđak uklone lanci i katanci čime je omogućeno odlaganje otpada iz te pešterske varoši i pored oštrog negodovanja i protesta žitelja nekoliko sela sa obronaka Zlatara.