U NAREDNOM periodu može se očekivati više studenta iz Irana na stomatološkom fakultetu u Beogradu, jer su diplome ovih visokoškolskih ustanova priznate u njihovoj matičnoj, ali i većini drugih zemalja.

Komentari (0)