KOLUMNA: Posebna ponuda štednje u Eurobank

Promo

29. 10. 2020. u 14:00

NEDELJA štednje tradicionalno predstavlja period kada banke nude posebne uslove i kreiraju atraktivne štedne proizvode, a građani svoju ušteđevinu, najčešće u evrima, poveravaju banci koja najbolje odgovara njihovim potrebama.

КОЛУМНА: Посебна понуда штедње у Еуробанк

Foto: Promo

Međutim, poslednjih godina, sa stabilizacijom kursa i rastom poverenja građana u domaću valutu, štednja u dinarima preuzima primat u odnosu na evro. Najnoviji podaci Narodne banke Srbije pokazuju da je dinarska štednja u našoj zemlji u poslednjih godinu dana porasla za 8,2 odsto, dok je za osam godina gotovo upetostručena.

Razlozi za porast štednje u dinarima se nalaze u činjenici  da su kamatne stope na dinare povoljnije u odnosu na deviznu, te da za štednju u domaćoj valuti važi povoljniji poreski tretman štednje, jer se na kamatu po osnovu dinarske štednje porez ne plaća, dok se po osnovu kamate ostvarene po osnovu devizne štednje plaća porez od 15%.

U sklopu  obeležavanja Nedelje štednje za klijente koji žele da štede u domaćoj valuti, Eurobank je pripremila specijalnu ponudu za oročenu štednju u dinarima sa atraktivnom kamatnom stopom. Period oročenja je 12 meseci sa mesečnim pripisom kamate na tekući račun, bez penala za prevremeno razoročenje, čime je ova vrsta štednje postala još atraktivnija za građane. Takođe, klijentima koji imaju štednju u evrima u iznosu većem od 20.000 evra i žele da je konvertuju u dinare kako bi je oročili pod ovim specijalnim uslovima, Banka je omogućila konverziju po srednjem kursu na dan oročenja i na dan dospeća depozita.

Eurobank je i za one koji se opredele da štede u stranoj valuti pripremila atraktivne kamatne stope sa akcentom na široku paletu štednih proizvoda koje Banka ima u svojoj ponudi. Neki od njih omogućavaju fleksibilnost i mogućnost prevremenog razoročenja bez gubitka do tada pripisane kamate, a neki raspolaganje sredstvima do 50% depozita.

Svi zainteresovani građani dodatne informacije mogu dobiti putem Kontakt centra 0800 1111 44, ali i dolaskom kod svog ličnog bankara u 80 ekspozitura Eurobanke širom Srbije.

PIŠE: Dušan Mihailović, direktor Direkcije za poslove sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicima

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)

RUSI POTVRDILI: Tržni centar je pogođen, ali nije naša greška