VOJNI uspesi, promena međunarodne situacije i porast međunarodnog uticaja presudno su uticali da narodnooslobodilački pokret bude konstituisan na nivo države, koja je ponela neformalni naziv „demokratska federativna Jugoslavija”.

Komentari (0)