Tag Raspad Jugoslavije

ISTORIJSKI DODATAK - HEGEMON JE BIO POLITBIRO PARTIJE: Dobrica Ćosić o razgovoru sa ljudima iz Mraka u LJubljani

ISTORIJSKI DODATAK - HEGEMON JE BIO POLITBIRO PARTIJE: Dobrica Ćosić o razgovoru sa ljudima iz "Mraka" u LJubljani

ANTINACIONALISTIČKI i jugoslovenski govorili smo nas trojica iz Beograda - Marković, Tadić i ja. Odbacivali smo njihovu kritiku Srbije, branili smo je od optužbi da se hegemonistički i eksploatatorski odnosi prema razvijenom Zapadu, najviše prema Sloveniji; saglašavali smo se sa Slovencima da je došlo do rušenja čitavog političkog poretka i monopola Saveza komunista; zalagali se za održanje Jugoslavije i njenu demokratsku reformu...

15. 05. 2021. u 17:14

ISTORIJSKI DODATAK - ZAMAGLJIVANJE ODLUKE O OTCEPLJENJU: Šta je otkrila debata o međunacionalnim odnosima dve republike

ISTORIJSKI DODATAK - ZAMAGLJIVANJE ODLUKE O OTCEPLJENJU: Šta je otkrila debata o međunacionalnim odnosima dve republike

U ČEMU JE ZNAČAJ ljubljanskog sastanka? Prvo, pokazuje se da su slovenački intelektualci (a nesumnjivo i političari koji su s njima tesno sarađivali, za razliku od srpskih političara koji su svoje najbolje intelektualce sve do 1987. godine svesrdno gonili) već 1985. godine bili čvrsto rešili da Jugoslaviju reorganizuju u skladu sa svojim interesima ili da se od nje otcepe. Godine 1985. nije još bilo nikakvog Memoranduma, a predsednik Republike je bio Ivan Stambolić, koji se povijao pred svakim pritiskom vladajuće hrvatsko -slovenačke koalicije.

14. 05. 2021. u 12:37

ISTORIJSKI DODATAK - LAVINA KRENULA SA TRIGLAVA: Slovenci su srpskim  intelektualcima još 1985. najavili  otcepljenje

ISTORIJSKI DODATAK - LAVINA KRENULA SA TRIGLAVA: Slovenci su srpskim intelektualcima još 1985. najavili otcepljenje

NA predlog Tarasa Kermaunera, slovenačkog knjižnjvnika i filozofa, s proleća 1985, na sastanku održanom u kući Božidara Jakšića, kome su prisustvovali Mihailo Marković, LJuba Tadić, Nebojša Popov, Sveta Stojanović, Dragoljub Mićunović i Dobrica Ćosić, dogovoreno je da se organizuje dijalog između srpske i slovenačke opozicije, sa idejom da se profiliše zajednička opoziciona platforme.

11. 05. 2021. u 17:14

HRABRA SPLIĆANKA ČUVALA SRPSKE VOJNIKE: Branku Obradović po velikom srcu pamte pripadnici JNA u blokiranoj kasarni 1991.

HRABRA SPLIĆANKA ČUVALA SRPSKE VOJNIKE: Branku Obradović po velikom srcu pamte pripadnici JNA u blokiranoj kasarni 1991.

Ne dan da Split i Rvatsku voli neko više od mine. Ni Tuđmanu ne dan. Ja san Hrvatica, Dalmatinka, koja sa svojim čovikom Jovanom, mojim četnikom, 52 godine dilim dobro i zlo i koja je i danas najsritnija na svit kad se noću probudim i čujem kako rče pored mene. Ponosna san što nije izda kolege 1991. kad su mnogi njegovi oficiri izdali.

28. 02. 2021. u 17:21

BRIONSKE ODLUKE O SUDBINI NARODA: Šta su govorili Jovan Đorđević, Andrija Gams i Kosta Čavoški o ustavnim promenama u SFRJ

BRIONSKE ODLUKE O SUDBINI NARODA: Šta su govorili Jovan Đorđević, Andrija Gams i Kosta Čavoški o ustavnim promenama u SFRJ

U TRODNEVNOJ diskusiji 18, 19. i 22. marta 1971. godine, učestvovalo je 34 nastavnika i saradnika Pravnog fakulteta, pripadnika različitih generacija ove ugledne visokoškolske institucije, od onih najstarijih, u liku profesora Jovana Đorđevića i Borislava Blagojevića koji su univezitetske karijere započeli sredinom tridesetih dvadesetog veka, do najmlađih, u ono vreme asistenata, dvadesetšestogodišnjeg Danila Baste i tridesetogodišnjih Budimira Košutića i Koste Čavoškog.

04. 02. 2021. u 13:40

POSLEDNJA RASKRSNICA JUGOSLAVIJE: Svi detalji o raspravi o ustavnim amandmanima na Pravnom fakultetu 1971. godine i stradanju njegovih profesora

POSLEDNJA RASKRSNICA JUGOSLAVIJE: Svi detalji o raspravi o ustavnim amandmanima na Pravnom fakultetu 1971. godine i stradanju njegovih profesora

DRUGU Jugoslaviju sahranio je Ustav iz 1974. godine. Ova, mnogo puta izrečena i ponovljena ocena u domaćoj političkoj i pravnoj publicistici najbolje pokazuje sunovratnu prirodu pravnog akta na kome je deceniju i po počivala zajednička država, da bi svoj kraj dočekala u teškim mukama krvoprolića građanskog rata.

02. 02. 2021. u 16:39