Raspad Jugoslavije

ISTORIJSKI DODATAK - POTKOPAVANJE ZAJEDNIČKE DRŽAVE: Državni i partijski vrh nije uspeo da zauzda duboku političku i ekonomsku krizu

ISTORIJSKI DODATAK - POTKOPAVANJE ZAJEDNIČKE DRŽAVE: Državni i partijski vrh nije uspeo da zauzda duboku političku i ekonomsku krizu

KRAJEM pedesetih i početkom šezdesetih godina 20. veka Jugoslavija se nalazila u dubokoj unutrašnjoj krizi. Kriza je istovremeno bila državna, partijska, idejna, organizaciona, politička, ekonomska, društvena, moralna... Državni i partijski vrh suočio se sa činjenicom da iznova mora da preispita svoje poglede na nacionalno pitanje i problem državnog uređenja.

26. 01. 2022. u 17:14

KO JE GLAVNI KRIVAC ZA RAZBIJANJE JUGOSLAVIJE? Tri decenije od kraha zajedničke države, Srbi su im trn u oku

KO JE GLAVNI KRIVAC ZA RAZBIJANJE JUGOSLAVIJE? Tri decenije od kraha zajedničke države, Srbi su im trn u oku

JUGOSLAVIJA se nije raspala, nego je proračunato - razbijena. Zajednička država je razorena, uništena voljom onih koji su sa pozicija moći vodili računa samo o sopstvenim interesima. Ova doktrina započeta je dosta pre 1991. godine, a konstanta joj je slabljenje srpskog naroda. Kakva god da je bila vlast u Srbiji koncem zajedničke države gotovo ništa ne bi mogla da učini, jer je bila reč o globalnoj tendenciji, kojoj je srpski narod platio previsoki račun.

22. 12. 2021. u 21:00

ISTORIJSKI DODATAK -  SRPSKI HEGEMONIZAM TRAJNA HIPOTEKA: Konstituisanje federalne jedinice i osnivački kongres  partije

ISTORIJSKI DODATAK - SRPSKI HEGEMONIZAM TRAJNA HIPOTEKA: Konstituisanje federalne jedinice i osnivački kongres partije

SRBIJA je bila poslednja jugoslovenska oblast koja je konstituisana kao federalna jedinica. Taj značajni konstitutivni čin odigrao se, u više etapa, od novembra 1944. do avgusta 1945. godine. Inicijativu za održanje Velike antifašističke narodnooslobodilačke skupštine Srbije (ASNOS) dao je, formalno, Glavni narodnooslobodilački odbor Srbije (u dokumentima iz novembra 1941. to telo se naziva i "Centralni odbor za oslobođenu teritoriju").

08. 12. 2021. u 17:14

ISTORIJSKI DODATAK - PROGON PERJANICA SRPSKE PRIVREDE: Kako je zbog borbe za vlast eliminisan duh tržišne ekonomije

ISTORIJSKI DODATAK - PROGON PERJANICA SRPSKE PRIVREDE: Kako je zbog borbe za vlast eliminisan duh tržišne ekonomije

ŠPEKULANSTVO, crnoberzijanstvo, mit i korupcija suzbijani su posle donošenja krivičnog zakona 1945. godine rigoroznim kažnjavanjem prestupnika. Takav odgovor revolucionarne vlasti na ove pojave bio je motivisan i odlučnošću da se suzbije uticaj buržoaskih, kapitalističkih ,,elemenata“, što je našlo svoj izraz i u ukidanju privatnih preduzeća i zanatskih radnji, često i uz progon njihovih vlasnika.

10. 10. 2021. u 17:14