PREPORUKA osobe od poverenja je od presudne važnosti prilikom donošenja ključnih životnih odluka, naročito kada je reč o nečemu tako važnom kao što je zdravlje.

Komentari (1)