пуцање цеви

НЕ ПРАТЕ МАПЕ,  ПРЕСЕЦАЈУ ЦЕВИ: Осим гужви, велики проблем приликом обнова улица су и оштећења подземних инсталација

НЕ ПРАТЕ МАПЕ, ПРЕСЕЦАЈУ ЦЕВИ: Осим гужви, велики проблем приликом обнова улица су и оштећења подземних инсталација

ГОТОВО сваку реконструкцију улице у престоници, осим саобраћајних гужви, прати и пуцање цеви. Иако су приликом радова извођачи дужни да се држе катастра водова, наводно због неуцртаних инсталација, а често и због непраћења мапе, или непажње радника, настане хаварија на терену.

05. 08. 2021. у 10:43