ТРАГАО сам за критеријумима који ће помоћи да идентификујемо трајне вредности, да пратим развој израза и сва она значајна и квалитетна преображења која нас наводе на нове подухвате и још оригиналније филмове" писао је Петар Волк пре десетак година, у некој врсти биланса свог фасцинантног радног века.

Коментари (0)