У СРБИЈИ је током прошле године званично идентификовано 59 жртава трговине људима, а од тог броја 24 жртве су била деца - 16 девојчица и осам дечака!

Коментари (0)