СВАКО пето дете предшколског и школског узраста има тикове: најчешће је то специфичан покрет, али тик може бити и гласовни.

Коментари (0)