NAJNOVIJE namere zapada da pristanemo na evropski predlog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, a u kojem će navodno, u okviru mape puta za implementaciju, stajati i odredba da tzv. Kosovo neće težiti članstvu u UN bez eksplicitne saglasnosti pet stalnih članica Saveta bezbednosti - Francuske, Velike Britanije, Amerike, Rusije i Kine, zapravo otkriva koliko je ta tvorevina daleko od "kuće sveta".