Direktor Granične policije BiH Zoran Galić,doneo je rešenje o privremenoj suspenziji iz Granične policije BiH za pet policijskih službenika, pripadnika Jedinice granične policije Brod i to: A.M., Č.S., P.B., I.D., i G.I.


S uspendovanim policajcimaa je stavljeno na teret da su na Međunarodnom graničnom prelazu Brod u noći 05./06. marta učinili više koruptivnih dela na tako što su u više navrata od osoba koje su prelazile državnu granicu, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, a da ne učine službene radnje koje su bili dužni da učine, po Zakonu o graničnoj kontroli BiH, zahtevali i primili dar, novac u neutvrđenom iznosu.


-Dakle, postoji sumnja da su tim radnjama suspendovani policijski službenici počinili težu povredu službene dužnosti i Zakona o policijskim službenicima BiH, kao i da su zloupotrebom službenog položaja narušili ugled policijskog organa. Takođe, postoji i sumnja da su ovi policajci počinili krivično delo primanje dara i drugih oblika koristi. Imajući u vidu da se moglo osnovano verovati da bi dalji ostanak osumnjičenih policijskih službenika štetio interesima službe, te da bi se negativno odrazio na ugled Granične policije BiH i ocenu javnog mnenja u kontekstu konkretnih dešavanja u BiH, direktor Granične policije iskoristio je svoja ovlaštenja iz Zakona o policijskim službenicima BiH i doneo privremene suspenzije.