UKUPNI poreski dug u Republici Srpskoj iznosi oko 1,153 milijarde maraka, a pola ovog duga otpada na firme koje se nalaze u stečaju ili su likvidirane.

Ipak, kako trvrde u Ministarstvu finansija, dug RS poslednjih godina pokazuje tendenciju opadanja, a što je rezultat preduzetih mera Poreske uprave na njegovom smanjenju, pre svega kroz implementaciju integrisanog informacionog sistema, kojim je omogućena automatizacija postupka redovne i prinudne naplate. Na ovaj način sistem sada ne dozvoljava da se gomilaju dugovanja poreskih obveznika, ali se smanjio i uticaj ljudskog faktora na minimum.

Analizirajući strukturu duga, u Ministarstvu finansija RS došli su do zaključka da je struktura samog duga loša, odnosno da glavninu duga čini dug kod poreskih obveznika koji su u stečaju, likvidaciji ili nesolventni i kod kojih se procenat naplativosti kreće do 10 odsto, i stari dug poreskih obveznika koji su odavno prestali sa radom i kod kojih ne postoji niti imovina, niti druga sredstva iz kojih bi se ovaj dug eventualno mogao naplatiti, kaže, za "Novosti", Zora Vidović, ministarka finansija RS.

Pročitajte još - "Unis" na korak od stečaja!

- Dug kod navedenih poreskih obveznika iznosi od 680 do 700 miliona KM. Takođe, veliki problem u naplati imamo sa dugovanjima zdravstvenih ustanova. Naime, ukupan iznos dospelih a neizmirenih obaveza javnih zdravstvenih ustanova na dan 30. 6. 2019. godine iznosi 250,69 miliona KM, što je, u poređenju sa iznosom dospelih a neizmirenih obaveza na dan 31. 12. 2018. godine, više za 36,11 miliona KM - ističe ministarka Vidović.

Ona kaže da je rešavanje pitanja poreskih dugovanja javnih zdravstvenih ustanova dodatno otežava činjenica da je reč o poreskim obveznicima, koji obavljaju veoma osetljivu delatnost od javnog interesa, kod kojih nije moguće primeniti sve mere prinudne naplate propisane zakonom, jer bi to dovelo do onemogućavanja pružanja zdravstvene zaštite građanima u tim ustanovama.

- Vlada je odlučna da u ovoj oblasti podvuče crtu. Na tom pitanju rade eksperti na čelu sa resornim ministarstvom. Sačinjen je sveobuhvatan plan. Rade se analize kako naći način da se zdravstvo dovede u stanje održivosti, bez stvaranja novog duga - ističe ministarka finansija.

Pročitajte još - Radnici traže stečaj

Zoran Pavlović, ekonomski analitičar, kaže, za "Novosti", da iako sada Poreska uprava RS dobro radi i prati obveznike, u prošlosti taj posao nije rađen kako treba, pa sada postoji poreski dug nagomilan na stotine miliona maraka.

- Očigledno se u prošlosti nisu koristili zakonski mehanizmi kako bi se na vreme naplatio porez i pratilo gomilanje dugovanja i da se tome na vreme stane na kraj - ističe Pavlović.

On dodaje da se sada radi po drugom principu i da Poreska uprva RS ima i novi softver i da se poreski obveznici obaveštavaju odmah ukoliko kasne sa uplatama.

- Najbolje rešenje bi bilo da se taj milionski dug, pogotovo preduzeća u stečaju i koja su likvidirana, izbriše, odnosno proglasi gubitkom, i da se prati poslovanje preduzeća koja sada postoje na području RS - ističe Pavlović.

PORAST PRIHODA

PORESKA uprava Republike Srpske je u prvih osam meseci ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila 1,674 milijarde KM, što je za 51,5 miliona KM ili tri odsto više u odnosu na isti period prošle godine, uz nastavak rasta prihoda od doprinosa, koji su već za osam meseci premašili milijardu KM, što predstavlja rekordnu naplatu od osnivanja Poreske uprave RS.