OPŠTINE će morati da čuju glas građana, makar kada odlučuju u šta će investirati. Izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi, gradovi i opštine su obavezni da organizuju javne rasprave i uzmu u obzir stav svojih žitelja prilikom planiranja budžeta, pre svega - ulaganja. Pojedine opštine već praktikuju anketiranje, ali većina će morati da nađe najefikasniji način da otkrije volju građana.

Vranje je nedavno organizovalo javno izjašnjavanje o tome kako treba utrošiti novac od nagradne igre "Uzmi račun i pobedi".

- Postoje razni načini da se građani motivišu i uključe u proces odlučivanja - kaže Slobodan Milenković, gradonačelnik Vranja. - To su javne rasprave, koje organizujemo u mesnim zajednicama, i anketiranje. Vrlo je bitan direktan kontakt sa građanima jer u neposrednom razgovoru sa njima dobijamo potrebne podatke o njihovim potrebama, što nam je vrlo bitno prilikom kreiranja budžeta, i svih drugih strateških dokumenata, kao što, je recimo, Plan kapitalnih investicija. Građani na prvom mestu traže ulaganja u putnu infrastrukturu, ali ne zaostaju ni druge oblasti. Primera radi, gradićemo novi vrtić u jednom od gradskih naselja jer za tim postoji realna potreba građana. Završavamo i novi hirurški blok.

Kroz saradnju Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, švajcarskog projekta "Reforma poreza na imovinu" i Stalne konferencije gradova i opština, 44 opštine u Srbiji, u kojima se ovaj projekat sprovodi, osim ažuriranja baze podataka o nekretninama, radi se i na podsticanju unapređenja komunikacije sa građanima. Cilj je da se što više njih uključi u proces donošenja odluka, bitnih za funkcionisanje lokalnih samouprava.

PORESKI MORAL UTICANjE na to za šta će se izdvajati novac motiviše građane da uredno plaćaju porez, ali samo delimično. - Svakako da utiče jer je u celom procesu odlučivanja najbitnija realizacija investicija - kaže gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković. - No, poreski moral nije još uvek na zavidnom nivou, i tome se mora posvetiti pažnja. Mora se raditi na podizanju svesti o značaju izmirenja poreskih obaveza, ali i trošenja sredstava.

- Naše iskustvo sugeriše da politička volja za ovakvim promenama ne nedostaje. Ostaje pitanje, međutim, da li su građani Srbije koji nemaju ovakvu vrstu kulturološkog i političkog iskustva, u atmosferi umanjenog poverenja u demokratske procese, spremni ili ne za nove poteze lokalnih vlasti u Srbiji - smatra Branislav Milić, iz programa Vlade Švajcarske "Reforma poreza na imovinu". - Da bi odgovor bio pozitivan, i da bi se razvilo poverenje građana u sopstveni uticaj, neophodno je da vlasti, pored neminovnih unutrašnjih reformi, počnu da tretiraju građane više kao partnersku stranu u razvoju, a manje kao biračko telo.


LAKŠE DO INICIJATIVE

OPŠTINA Vrnjačka Banja pripremila je i akcioni plan za uključivanje građana u donošenje odluka o trošenju prihoda prikupljenih od poreza i taksi.

- Izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi jača se uloga građana u postupcima donošenja odluka jedinica lokalne samouprave - kaže Boban Đurović, predsednik Opštine Vrnjačka Banja. - Postoje primeri da se statutima opština utvrđivao neprimereno visok procenat koji je bio i do 25 odsto birača, a sada je to zakonom ograničeno na pet odsto od ukupnog broja građana sa biračkim pravom.