U PRVIH šest meseci ove godine zaštitnicima prava osiguranika podneto je više od 60 prijava o povredi prava iz zdravstvenog osiguranja, a najviše, čak 51 prijavu, podneli su pacijenti kojima prvi pregled nije zakazan u roku od 30 dana.

Zbog kvara aparata, najčešće kolonoskopa, mamografa i gastroskopa, prijave je podnelo još 12 osiguranika koji nisu mogli da budu pregledani u državnim zdravstvenim ustanovama.

Oni su od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje tražili da im se nadoknade troškovi pregleda kod privatnika, koje zbog gužvi ili neispravne opreme nisu uspeli da obave u državnom zdravstvu, a uspeli su da od zdravstvenih centara dobiju potvrdu da im medicinska usluga nije bila pružena. Ta potvrda je uglavnom i najveća prepreka za refundaciju troškova, jer je zdravstvene ustanove nerado izdaju s obzirom da im RFZO umanjuje davanja za iznos novaca koji vrati pacijentu.

Prema podacima RFZO među zdravstvenim ustanovama koje najčešće na zahtev pacijenata nisu izdavale potvrde da nisu u mogućnosti da pruže uslugu u zakonskom roku su Klinički centar Vojvodine, Klinički centar Niš, Vojnomedicinska akademija, Opšta bolnica Zrenjanin, Dom zdravlja Trstenik, Zdravstveni centar Vranje...

Oni koji su, ipak, uspeli da nabave te potvrde i dokazali da su njihovi zahtevi osnovani - njih ukupno 292, od RFZO su zajedno za troškove pregleda potraživali 1.491.332 dinara, što im je, kažu u RFZO, refundirano.

TEŠKO DO SPECIJALISTE

U roku od 30 dana od dana javljanja u zdravstvenu ustanovu specijalistički pregledi najčešće nisu mogli da se zakažu kod gastroenterologa, neurologa, reumatologa, oftalmologa, endokrinologa, hematologa, kardiologa, ali problema je bilo i sa nekim laboratorijskim analizama, zatim sa scintigrafijom skeleta, ERGO testom, rendgenskim pregledom, ultrazvukom srca, krvnih sudova, abdomena...