Matica srpska saopštila imena dobitnika Povelje za negovanje srpske jezičke kulture: Nagrađeni Bećković, MSC, Stijovićeva i posthumno Stanojčić

J. SIMIĆ

10. 06. 2020. u 20:26

Priznanje od ove godine prvi put obuhvata i doprinos pisaca

Матица српска саопштила имена добитника Повеље за неговање српске језичке културе: Награђени Бећковић, МСЦ, Стијовићева и постхумно Станојчић

Foto N. Karlić

OD Matice srpske nema dražeg darodavca čijem bih se daru više radovao niti bi mi mogla biti važnija nagrada za bilo koju drugu zaslugu od zasluga za negovanje srpskog jezika.

Ovim rečima je akademik Matija Bećković, za "Novosti", odgovorio na vest da je uz Međunarodni slavistički centar, prof. dr Radu Stijović kao i prof. dr Živojina Stanojčića, kome je priznanje dodeljeno posthumno, jedan od laureata Povelje Matice srpske za negovanje srpske jezičke kulture. Priznanje koje je naša najstarija kulturno-naučna institucija ustanovila 2012. godine biće uručeno na Matičinoj svečanosti narednog utorka.

Odluku o dodeli Povelje za negovanje srpske jezičke kulture je na sednici jednoglasno doneo žiri u sastavu: prof. dr Veljko Brborić, dr Miodrag Maticki (predsednik), akademik Slobodan Remetić, predsednik Matice srpske prof. dr Dragan Stanić i prof. dr Sreto Tanasić.

ČUVENA GRAMATIKA U obrazloženju odluke da se Živojinu Stanojčiću posthumno dodeli Povelja za ukupan doprinos izučavanju srpskog standardnog jezika, Tanasić je podsetio da je više od 30 godina izučavana njegova Gramatika srpskog jezika, koju je priredio u koautorstvu sa prof. LJubomirom Popovićem. Uz ovaj udžbenik, Stanojčić je autor i jednog samostalnog rečnika u ediciji Kreativnog centra, a šezdesetih godina prošlog veka objavio je i svoju čuvenu doktorsku disertaciju "Jezik i stil Ive Andrića".

Stanić je rekao da Povelja od ove godine prvi put obuhvata i doprinos pisaca negovanju srpske jezičke kulture. Krenulo se od Bećkovića, koji je nagrađen za "negovanje jezičke kulture i njegovih moćnih poetskih funkcija".

- Doprinos pisaca je od nemerljivog značaja. Krenuli smo od Matije a nominovali smo više autora koji će narednih godina, nesumnjivo, biti među dobitnicima - rekao je Stanić.

Predsednik žirija Maticki naglasio je da je Matica najmerodavnija za izricanje suda o živom jeziku kao i o pojedincima i ustanovama koje doprinose očuvanju jezika. Stoga je, smatra predsednik Matičinog žirija, bez dileme doneta odluka da se Međunarodnom slavističkom centru dodeli Povelja za poluvekovni doprinos negovanju srpskog jezika i popularizaciju srpske jezičke kulture u svetskoj slavistici.

- Taj Centar pokrenut je pre 50 godina kod Vukove kuće u Tršiću kada je jedan stranac, Nemac, domaćinima predložio da okupe slaviste u Tršiću. I ove godine kod Vukove rodne kuće ponovo će se okupiti slavisti iz celog sveta - kazao je Maticki.

Leksikograf Rada Stijović Foto Z. Jovanović

Kroz Međunarodni slavistički centar, kako je naglasio Brborić, tokom pola veka, prošlo je više od hiljadu slavista iz celog sveta koji su o našem jeziku i kulturi govorili na svim kontinentima. Među njima je Kenet Nejlor, novosadski i beogradski đak, te jedan od najpoznatijih slavista govorio u Američkom kongresu. Maticki je podsetio i da se u jednom periodu na 11 francuskih univerziteta izučavao naš jezik.

Pesnik Matija Bećković Foto N. Fifić

Obrazlažući dodelu Povelje Radi Stijović, akademik Remetić podsetio je da je reč o autorki koja je jedan od koautora Velikog rečnika srpskog jezika u izdanju Matice srpske, te da spada u red vrhunskih srpskih leksikografa čiji se rad i doprinos ogledaju i u radu na Velikom rečniku SANU.


Pratite nas i putem iOS i android aplikacije