Eurobank nastavlja da podržava razvoj mikro preduzeća i preduzetnika

Promo

16. 10. 2021. u 12:00

Dušan Mihailović, direktor Direkcije za poslove sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicima: Mikro preduzeća i preduzetnici od izuzetnog su značaja za razvoj naše ekonomije, naročito ako imamo u vidu da je u prethodnoj godini 13,9 odsto zaposlenih radilo u ovom sektoru, dok je broj ovih preduzeća premašio 90 hiljada.

Еуробанк наставља да подржава развој микро предузећа и предузетника

Dušan Mihailović/Direktor Direkcije za poslove sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicima

Osim što generiše veliki broj radnih mesta, ovaj segment predstavlja jedan od najbitnijih indikatora privrednog razvoja, zbog čega je naročito važno stvarati povoljne uslove za njihovo osnaživanje i unapređenje konkurentnosti.

Kako bi mikro preduzećima i preduzetnicima pomogla da očuvaju likvidnost i unaprede svoj poslovni model, Eurobank je sa Evropskim fondom za Jugoistočnu Evropu (EFSE) potpisala bilateralni ugovor o kreditnoj liniji u iznosu od 2,3 milijarde dinara. Privrednici su zaštićeni od deviznog rizika, budući da sredstva mogu koristiti u istoj valuti u kojoj ostvaruju svoje prihode, i mogu biti namenjena za finansiranje trajnih obrtnih sredstava i kratkoročnih investicija. Dodatno, ovakvi uslovi pogoduju daljoj dinarizaciji, kao i jačanju poverenja u domaći finansijski sistem.

Prepoznajući potencijal mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, Eurobank je ovaj sektor stavila u fokus još od samog početka poslovanja u Srbiji. Sa proglašenjem pandemije, Eurobank je dodatno podržala ovaj segment domaće privrede kroz tri moratorijuma, kako bi klijentima omogućila da relaksiraju svoje obaveze i adekvatno organizuju poslovanje u skladu sa novonastalim okolnostima. Kao pouzdan partner državi, Banka je učestvovala u realizaciji kredita iz garantne šeme, kao dodatnoj meri podrške privredi. Zahvaljujući kreditnim plasmanima sa povoljnim kamatnim stopama, naši klijenti imali su priliku da obezbede neophodna sredstva za nesmetano obavljanje svojih aktivnosti u uslovima krize i vanrednog stanja.

Nova kreditna linija sa Evropskim fondom za Jugoistočnu Evropu će, verujemo, doprineti uspešnom održanju i unapređenju poslovanja sektora mikro, malih i srednjih preduzeća, koje će Eurobank, pažljivo kreiranim proizvodima i uslugama, i ubuduće nastaviti da podržava.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)