U okršaju petog sa šestimiz tabele , Tip više poverenja ima u ekipu Đovanija Strope.

Komentari (0)